Vakuutus

Asiakkaan tavaroita kuljetettaessa meidän vastuullamme on toimittaa tavarat täydellisesti lähettäjältä vastaanottajalle. Mutta on tärkeää tietää, että rahdinkuljettajan vastuu on rajoitettu. Tiekuljetuksia koskevan CMR-yleissopimuksen mukaan rahdinkuljettajan enimmäisvastuu on 8,33 SDR bruttokiloa kohden, mikä tekee noin 10 euroa/kg. SDR on kansainvälisen valuutan selvitysyksikkö ja sen kurssi esitetään muun valuuttakurssin kanssa päiväsaldon mukaan. Siten kuljetettaessa 200 kg painavaa 1 euron alustaa CMR-vakuutus korvaa tavaran katoamisen yhteydessä enintään 2000 euroa, mutta enintään tavaran todellisen arvon.Bambusa Transportilla on rahdinkuljettajavastuu Ergo Vakuutuksen tekemä vakuutus. Erittäin arvokkaiden tavaroiden kohdalla suosittelemme kaikkien tavaroiden arvon kattavan lisävakuutuksen tekemistä. Voimme tarjota rahtivakuutuksia yhteistyökumppanimme Ergo Kindlustuksen kautta.
Suomen kielellä