Kindlustus

Kliendi kaupa vedades on meie vastutus kaup tervelt saatjalt saajale toimetada.
On oluline teada, et vedaja vastutus on piiratud. Maanteevedudel on CMR Konventsiooni
järgselt vedaja vastustuse ülempiir 8,33 SDR ühe kilo kauba brutokaalu kohta ehk
ca 9 eur/ kg. SDR on rahvusvahelise valuutafondi arveldusühik ja selle kurss on ära
toodud koos teiste valuutakurssidega vastavalt päevaseisule.
Seega – transportides 1 EUR alust, mille kaal on 200 kg, katab CMR kindlustus
kaubakahju korral maksimaalselt ~1800 EUR, kuid mitte rohkem kauba tegelikust väärtusest.
Bambusa Transpordil on vedaja vastutuskindlustus sõlmitud Ergo Kindlustuse poolt.
Väga väärtuslike kaupade puhul soovitame sõlmida lisakindlustuse, mis kataks kogu kauba
väärtuse. Saame pakkuda lisaks veosekindlustust läbi meie koostööpartneri Ergo Kindlustuse.


                
Eesti keeles