TRANSPORDITEENUSE TINGIMUSED:


TEENUSE OSUTAMINE

Bambusa Transport osutab transporditeenust üle Euroopa, mille raames edastatakse Saatjalt Saajale pakk või suuremõõtmeline saadetis/ saadetised.

• Hinnakirja alusel transporditakse kõik saadetised ,saatja ning saaja elukoha- või asukoha välisuksest välisukseni, kui on olemas ligipääs kaubiku ja haagisega!
PS. Erandid on ikka võimalikud, kuid ainult eelneval kokkuleppel ja voimaliku lisatasu eest!
• Teenust osutatakse saadetiste kättetoimetamiseks füüsilisest või juriidilisest isikust Saajale.
• Teenust osutatakse üle Euroopa, vastavalt igakuisele marsruudile.
• Kättetoimetamise orienteeruv aeg teavitatakse Tellijale e-kirja teel 1 päev enne sihtkohta jõudmist.
  • Tellija vastutab info edastamise eest, kui paki saaja on kolmas isik. Juht annab saabumisest teada telefoni teel vahetult enne sihtkohta jõudmist.
• Kui selgub, et kliendil pole võimalik saadetist kokkulepitud ajal vastu võtta ning puuduvad alternatiivid, on vedajal õigus saadetis/saadetised toimetada tagasi saatjale ning arve ekstra transportimise eest esitatakse tellimuse teinud isikule.
• Saadetav vara peab olema tellija oma või tellija omab õigust kolitavat kaupa/ vara ühest kohast teise saata

Meie autojuhid sõidavad Töö-ja puhkeaja seaduse järgi, mistõttu laadimise aeg võib varieeruda varahommikust hilisõhtuni.

ARVELDAMINE
  • Transpordi hind kujuneb saadetise mõõdu ja kaalu järgi, vaata täpsemalt https://bambusa.ee/hinnaparing
  • Peale saadetiste pealevõtmist mõõdame ja kaalume teie pakid, misjärel saadame arve tellija e-mailile.
  • Erikäsitlust nõudvate saadetiste puhul lisandub hinnale 25%.
  • Hindadele lisandub 20 % käibemaks.
  • PS.  Seoses väga kiirelt muutuva majandusolukorraga peavad Bambusa OÜ poolt osutatud teenuste eest väljastatud arved olema tasutud 100 % sihtkohta jõudmise hetkeks.
PAKKIMINE

• Saadetis peab olema pakitud nii turvaliselt, et see mõistliku käsitlemise ning pikamaa transpordi käigus ei puruneks.
 Kõik saadetav vara peab olema turvaliselt pakitud kinnistesse tugevatesse pakenditesse ning saadetistel peab olema peale märgitud nii saatja, kui saaja nimi, aadress ja telefoninumber, vaata täpsemalt-  https://bambusa.ee/pakkimine
• Kui klient loobub pakkimisest või on saadetis ebapiisavalt pakitud,  Bambusa Transport ei vastuta asjade purunemise, määrdumise või mõne muu kriimustuse eest.
• Bambusa Transport vastutab laadimise või transpordi käigus tellija poolt korrektselt pakitud kaubale põhjustatud kahjude eest, kui see on tekkinud Bambusa Transpordi töötaja süü läbi.
• Bambusa Transport ei vastuta tagajärgede eest, mida klient või teised kolimisettevõttega mitteseotud isikud põhjustada võivad (näiteks klient ja kliendi sõbrad aitavad asju laadida), seejuures ei võta kolimisettevõte vastutust kolmandate isikute (kliendi sõprade, abiliste jt isikute) tegevuse üle. See hõlmab kõikvõimalikke materiaalseid kahjusid ning kõikvõimalikke kehavigastusi, mis tulenevad valedest töövõtetest.

KINDLUSTUS

• Kaubad on kindlustatud CMR kindlustusega https://bambusa.ee/kindlustus

KEELATUD SAADETISED:  

• relvi ja nende osi;
• laskemoona ja nende osi;
• sündsusetuid või kõlblusevastase sisuga esemeid ja trükiseid, mis on pornograafilise või
  erootilise sisuga materjalid ning kujutavad endas lapspornot,  zoofiiliat, nekrofiiliat või  vägivalda;
• balloone, sh pisar- ja närvigaasi balloone;
• lõhkevaid ja kergesti süttivaid ja ohtlikke aineid;
• mürgiseid ja radioaktiivseid aineid;
• bioloogilisi nakkusohtlikke aineid;
• narkootilisi ja psühhotroopseid aineid ja neid sisaldavaid ravimeid;
• täisverd ja verekomponente;
• happeid;
• kiiresti riknevaid toiduaineid;
• kahjurputukate parasiidid ning kärbsed Drosophilidae sugukonnast);
• raha ja väärtpabereid;
• esemeid ja aineid, mille ringlus Euroopa Liidus on keelatud;
• muid esemeid ja aineid, mille saatmine on keelatud kohaldatavate seaduste alusel.
• mürgiseid taimi; esemeid, mis oma omaduste tõttu või pakendiga võivad ohustada saadetise Saajat, töötajaid, määrida või rikkuda teisi saadetisi, kolmandate isikute vara;

Pakki vastu võttes ja üle andes toimub meie poolt üleandja ja vastuvõtja isiku tuvastamine pildiga dokumendi alusel.

  • Teenust osutab ettevõte Bambusa OÜ, reg. kood 14473765

Eesti keeles